Διεύθυνση:
Γραφείο Διασύνδεσης
3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών
Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλ: 22310-60196
FAX: 22310 – 60196

Email: dasta@teilam.gr, mitakos@teilam.gr