Έγγραφα

Έγγραφα για Φορείς

Έγγραφα για Επόπτες Εκπαιδευτικούς

 

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος
Δρ. Σπυρίδων Καλούδης
Επίκουρος Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ, 36100 Καρπενήσι.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2237023282
ΦΑΞ:   2237024035
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: kaloudis@teilam.gr