Το ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε πρόγραμμα για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Για το 2014-2015 στον τομέα της Αρχιτεκτονικής  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές με έμφαση σε Urban and Regional Planning / Sustainable Architecture, Landscape Design / Environmental Design.

Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html