Η διαρκώς αναπτυσσόμενη «International Life» επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της δέκα έμμισθους ασφαλιστικούς συμβούλους για την περιοχή της Αθήνας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να είναι ηλικίας 25-55 ετών, να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ικανότητα στην επικοινωνία.
Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@inlife.gr
Πηγή: Εργασία Τώρα